OPPMANNS ROLLEN

Foreldrekontakt / oppmann

Retningslinjer for oppmann finnes her

Oppmann / foreldrekontakt er et superviktig bindeledd mellom lag og klubb. Ved siden av treneren er det oppmannen som drar mye av lasset, og hjelper til med de forskjellige tingene som treneren ikke rekker over. Instruksen for oppmannn dekker de kravene vi ønsker dere skal fylle rollen med.