Kontigenter er for sesongen 2018-2019 følgende:

Kontinentet er bestemt av generalforsamlingen, og styret foreslo at medlemskontingenten skulle heves med 50 kr for å justere for normal inflasjon i perioden.

Generalforsamlingen stemte over dette og ble enig om 100 kr. Kontingentsatsene for 2018-19 ble da ( utenom gebyr for transaksjonshandtering):


J/G 6-9 år: 1 300 kr
J/G 10-11 år: 1 800 kr

J/G 12-15 år: 2 100 kr

J/G 16 år og eldre: 2 300 kr