Kontrollkomiteen

 
Knut Waage, leder kontrollkomiteen ( bilde: Twitter )

Knut Waage, leder kontrollkomiteen ( bilde: Twitter )

Knut Waage

Knut Waage er en kjent personlighet, som har hatt og har mange hatter i håndballens tjeneste.

Han har vært mangeårig styreleder i Fyllingen Håndball og FyllingenBergen. Nå styremedlem i FyllingenBergen. Har hatt sentrale verv i norsk topphåndball. To døtre som spiller i Fyllingen Håndball. Leder i 1 år.

 

Funksjon

Fyllingen Håndball har ikke revisorplikt pga omsetning under 5 MNOK og benytter derfor heretter kontrollkomitè for å se til at disponeringene er ihht formålene. Det er dog ønskelig å beholde denne funksjonen, skulle vi bli forpliktet til å ha revisor ( ved opprykk til 1 divisjon. )

 

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser

  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov

  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt

  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

 

Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre første punktene, som normalt ikke handteres av revisor, eller lignende.  

 

For å hjelpe kontrollkomiteen i sitt arbeid, er det utarbeidet retningslinjer og standard rapporter til arbeidet.

Retningslinjer for kontrollkomiteen

Årsrapport for kontrollkomiteen

Monica Pedersen ( bilde: Uib.no )

Monica Pedersen ( bilde: Uib.no )

Monica Pedersen ( medlem )

Seniorkonsulent, Prosjektøkonom UIB

 

ELIN DALLAND Børsheim ( medlem )