Billettvakten

Billettvakten er en helt essensiell funksjon for klubben. Bilettvakten har følgende oppgaver

 
 

Klargjøre før hallen åpner

Bilettvakten klargjør bilettbordet rett innenfor inngangsdøren til spillehallen.

Klargjøre bord, og klargjøre strøm til betalings-terminal ( hvis langt arrangement). Strømkabel står i vakten.

Hente frem Tablet / iPad fra vaktrommet, og slå på denne. Starte appen iZettle

Hent frem biletter / grasrot-kort og datostempel. Korriger dato på stempel, før bruk 

 

Ta biletter

Vi benytter oss utelukkende av “digitale” betalingsmåter, hvis mulig. Om noen utelukkende har kontanter, tar vi i mot, men gir ikke veksel.

Slå inn alle salg av billetter.

Ved problem med ipad, kan alternativt app (iZettle) lastes inn på mobil, og alternativ login brukes for å føre kjøpene.

Skjema med bruker og login for dette, ligger i safen i vakten.

Billettsalget opphører i siste omgang, på siste kamp for dagen.

 

Rydde på plass igjen utstyret

Tell over eventuelle kontanter. Kontanter føres i oppgjørs-skjema, HVIS det er avvik ift det som er mottatt via app.

Sett tilbake betalingsterminal, på fastsatt plass.

Sett tilbake tablet / pad, og sett den på lading. Er den på 90-100% lading kan den bare slås av ( trykk inn sideknapp og hold inne ) uten å lades ytterligere.

Rydd til siden bilettskranke og stol, og sett tilbake evt skjøteledning i vakten.

 

Takk for hjelpen , for denne gangen!